ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวอามัล สาเร๊ะชุมชนบ้านบ่อประดู่ลาออกจากราชการ 
2นางปัฐมาภรณ์ วิฬาสุวรรณ์ราชประชานุเคราะห์ 11ร.ร.บ้านเกาะใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
3นางสาวกูราฟีดา สาแลหมันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1ร.ร.บ้านล่องควน สพป.สงขลา เขต 3
4นายวนัส หมาดโซ๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สพม.สงขลา สตูล
5นางอำพันธ์ เป้าทองวัดสามกองลาออกจากราชการ 
6นายอานัส รุ่งวิทยพันธ์วัดใหญ่ร.ร.บ้านกาแลบือซา สพป.ปัตตานี เขต 1
7นายนุสรณ์ ช่อลำเจียกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1ร.ร.บ้านนาตำเสา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
8นายจารุเดช คงมีสุขไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)ร.ร.วัดบ่อล้อ สพป.นครศณีธรรมราช เขต 3